خرید شیشه شیر ضد نفخ

76 کالا

خرید شیشه شیر ضد نفخ یکی از مهم ترین خرید های والدین برای نوزادشان است. با این کار مانع از دل درد و نفخ معده نوزاد می شوند.

خرید شیشه شیر ضد نفخ

بهترین شیشه های ضد دل درد را از فروشگاه سیسمونی رامینا برای دختر یا پسر خود بخرید.

کولیک معده یک بیماری نیست و باعث آسیب رسیدن به کودک نمی شود. تنها باعث گریه های مداوم بچه می شود که ناشی از دل درد و نفخ معده است.

این شیشه ها مانع از ورود هوای اضافی به گلو و معده کوچولوی شما می شوند.

همچنین مکیدن موجب بهبود و تسکین درد های ناشی از نفخ می شود.