بند پستانک

82 کالا

بند پستانک نوزاد یکی از ملزومات مهم برای نوزادانی است که از پستانک استفاده می کنند.

بند پستانک

با استفاده از زنجیر و گیره نوزاد می توانید از افتادن و کثیف شدن پستانک نوزاد جلوگیری کند.

طرح ها و رنگ های مختلف این بندها را در سایت سیسمونی رامینا مشاهده کنید.