بند پستانک عروسکی

57 کالا

بند پستانک عروسکی می تواند نوزاد شما را مجذوب خود کند.

در سیسمونی رامینا شما می توانید انواع پستانک نوزاد با بندهای پستانک متنوع را مشاهده کنید.

اسم های دیگر بند پستانک در بین مردم ، زنجیر پستانک ، گیره پستانک یا حلقه است.

بند پستانک عروسکی

بند پستانک مانع از افتادن پستانک بچه به زمین می شود و به همین خاطر از آلودگی آن جلوگیری می کند.

بند پستانکی عروسکی نوزاد

انواع رنگ های متنوع مناسب برای همه ی سلیقه ها در این بخش موجود است.