قنداق کردن نوزاد برای حفظ ایمنی او از خطرات محیطی و همچنین آرامش دادن به کودک انجام می شود.

شما می توانید انواع قنداق نوزاد مانند قنداق فرنگی و قنداق چسبی و همچنین دکمه ای را در فروشگاه سیسمونی رامینا خریداری کنید.

در حالت قنداق، نوزاد شبیه به حالتی است که 9 ماه درون رحم مادر بوده است و به آن حالت عادت دارد. معمولا قنداق کردن کودک تا یک ماه پس از تولد ادامه دارد.

منوی اصلی