12 کالا

قنداق کردن نوزاد برای حفظ ایمنی او از خطرات محیطی و همچنین آرامش دادن به کودک انجام می شود. در حالت قنداق، نوزاد شبیه به حالتی است که نه ماه درون رحم مادر بوده است و به آن حالت عادت دارد. معمولا قنداق کردن کودک تا یک ماه پس از تولد ادامه دارد

پیگیری سفارش
لیست مقایسه