بالشت طبی شامل انواع بالش شیردهی و بالش ضد غلت است.

این دسته از بالشت ها نرم هستند و از استحکام بالاتری برخوردارند.

همچنین انواع کوسن برای تخت کودک را می توانید در بخش بالشت طبی سایت رامینا مشاهده کنید و بهترین خرید را انجام دهید.

منوی اصلی