حتما برای مادرانی که به تازگی صاحب فرزند شده اند پیش می آید که هنگام شیر دادن به کودک، از سینه آن ها شیر ترشح شود و علاوه بر هدر رفتن شیر، لباس آن ها را نیز کثیف کند. پد سینه محصولی است که می توان با قرار دادن آن بر روی سینه از ریختن شیر بر روی لباس جلوگیری کرد.

منوی اصلی