شیردوش ها وسایلی کاربردی هستند برای مادرانی کار و مشغله فراورانی دارند و همزمان می خواهند تا کودکشان از شیر مغذی آن ها تغذیه نمایند. شیردوش ها در انواع برقی و دستی تولید می شوند و برخی از آن ها با ماساژ سینه مادر و تحریک غدد شیردهی باعث افزایش شیر مادر می شوند.

منوی اصلی