شلوار جوراب دار

هیچ محصولی یافت نشد.

شلوار هایی که پای کودک می شود باید آزاد و راحت باشد و کش کمر شلوار، کودکان را نیازارد. از آنجا که دمای بدن کودک از پاهای وی خارج می شود، بنابراین شلوار های جوراب دار برای ثابت نگاه داشتن دمای بدن کودکان مناسب است.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه