پوست نوزادان بسیار حساس است و به همین دلیل در تهیه لباس آن ها باید دقت داشته باشید.

لباس های نوزاد باید از جنسی نرم و لطیف برخوردار باشند و با شستشوی چندباره کیفیت خود را از دست ندهند.

انواع زیردکمه دار یکی از لباس های محبوب برای سیسمونی نوزاد است.

شما در این بخش می توانید لباس زیر دکمه دار رکابی، زیردکمه دار آستین کوتاه و بلند را مشاهده کنید.

منوی اصلی