شیشه شور

15 کالا

جهت تمیز کردن شیشه شیر های کودک باید از شیشه شورهای مخصوص آن ها استفاده کنید. برخی شیشه شور های این قابلیت را دارند که علاوه بر تمیز کردن شیشه شیر کودک، سرشیشه را نیز تمیز کنند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه