ست آغازین نوزاد به شما این امکان را می دهد تا به جای خرید شیشه شیر در سایز های مختلف، شیشه شور و پستانک، تمام آن ها را یکجا تهیه نمایید.

ستهای آغازین نوزاد تولید برندهای مختلف مانند چیکو ، اونت ، سواوینکس ، دکتر براون ، بیبی سیل و … است.

خرید یکجای این ست مزایای چشمگیری دارد، اول اینکه همه ی وسایل داخل ست با هم یک شکل هستند و دیگر نیازی نیست به دنبال جفت و جور کردن مدلها باشید.

دوم اینکه خرید یکجا خیال شما را بابت خرید همه ی وسایل ضروری مورد نیاز شیرخوار برای روزهای ابتدایی راحت می کند.

منوی اصلی