بند پستانک یکی از وسایل مهم در زمان هایی است که نوزاد شما پستانک می مکد.

زمین افتادن پستانک از دهان نوزاد و شستن آن امری تکراری است.

با تهیه یک گیره ی مناسب می توانید همواره از زمین افتادن پستانک جلوگیری نمایید.

در سیسمونی رامینا می توانید به سادگی انواع و اقسام زنجیر و گیره پستانک با رنگ های متنوع را از برندهای معتبر را مشاهده کنید.

این وسیله از یک سمت به لباس نوزاد و از سمت دیگر به پستانک متصل می شود.

بند پستانک دخترانه و پسرانه را در این بخش سیسمونی رامینا خریداری کنید و با مدل پستانک نوزاد خود ست کنید.

منوی اصلی