بند پستانک

16 کالا

زمین افتادن پستانک از دهان کودک و شستن آن امری تکراری است. با تهیه یک بند پستانک می توانید همواره پستانک را نزدیک دهان کودکتان نگاه دارید و از زمین افتادن پستانک جلوگیری نمایید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه