انواع سرویس کالسکه شامل تکه های مختلفی هستند. برخی از ست های کالسکه همراه کریر و ساک لوازم نوزاد و برخی نیز شامل ساک حمل نوزاد نیز هستند.

برخی برندها در راستای کمک به مشتری مجموعه های حمل و گردش را به نمایش می گذراند. از ویژگی این مجموعه می توان به ست بودن اقلامی که برای گردش کودک می خواهید تهیه کنید، اشاره کرد. همچنین قیمت مناسب به نسبت وسایل موجود در مجموعه حمل و گردش از ویژگی های دیگر مجموعه های حمل و گردش است.

منوی اصلی