روروئک به راه رفتن کودک، شکل گیری لگن، استوار شدن پا و انگشتان پا کمک می کند.

در واقع هدف اصلی استفاده از روروئک ایجاد توانایی حرکت رو به جلو در کودک است. از آنجایی که روروئک محافظ دارد بدون نیاز به استفاده از دست یا کمک دیگران، کودک می تواند رو پاهایش بایستد و راه رفتن را آغاز کند.

زمان استفاده از روروک از 6 ماهگی به بعد تا زمانی که کودک بتواند راه برود است؛ این امر معمولا در 18 ماهگی اتفاق می افتد.

انواع روروئک در مدل های روروئک ساده، روروئک واکر شو هستند که به کودک در راه رفتن کمک می کنند.

همچنین روروئک مدل راکر شو که که حرکت الاکلنگی را برای کودک به وجود می آورد، یکی دیگر از انواع روروک محسوب می شود.

منوی اصلی