روروئک

12 کالا

روروئک به راه رفتن کودک، شکل گیری لگن، استوار شدن پا و انگشتان پا کمک می کند. در واقع هدف اصلی استفاده از روروئک ایجاد توانایی حرکت رو به جلو در کودک است. از آنجایی که روروئک محافظ دارد بدون نیاز به استفاده از دست یا کمک دیگران، کودک می تواند رو پاهایش بایستد و راه رفتن را آغاز کند. زمان استفاده از روروئک از شش ماهگی به بعد تا زمانی که کودک بتواند راه برود است؛ این امر معمولا در هجده ماهگی اتفاق می افتد. توجه داشته باشید که حداکثر زمان استفاده از روروئک در هر نوبت سی دقیقه است و استفاده برای مدت بیشتر، باعث ایجاد درد در ناحیه کمر کودک می شود و برای کودک شما زیان آور خواهد بود. استفاده درست از این وسیله باعث پیشرفت چشمگیر کودک شما خواهد شد. روروئک ها در انواع مدل های ساده، واکر شو که به کودک در راه رفتن کمک می کنند و مدل های راکرشو که که حرکت الاکلنگی را برای کودک به وجود می آورد تقسیم می شوند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه