تخت و پارک

1 کالا

تخت و پارک محصولی چند منظوره است.

از تخت و پارک نوزاد می توانید به عنوان تخت نوزاد کنار مادر و تخت نوزاد تا یک سالگی استفاده کنید. پارک بازی کودک نیز تا سن 4 سالگی کودک مناسب است.

برخی از انواع تخت و پارک ها قابلیت جمع و بسته شدن دارند که فضای کمی را اشغال می کنند و می توانید از آن ها در مسافرت های خود نیز استفاده کنید.