شوینده ظروف

7 کالا

ظروف کودک باید همواره پاکیزه و تمیز نگاه داشته شوند. از این شستن آن ها تنها با آب و مایعات ظرفشویی ظروف دیگر ممکن نیست به همین دلیل می توانید از مایعات ظرفشویی مخصوص شیشه شیر ها استفاده کنید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه