زیرانداز

60 کالا

هنگام تعویض پوشک کودک می توانید از زیر انداز های مخصوص استفاده کنید. زیر انداز ها دارای لطافت بوده و راح های مختلفی نیز دارند. برخی از زیرانداز ها یکبار مصرف بوده و برخی دیگر را می توانید پس از شستن مجددا مورد استفاده قرار دهید.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه