اسباب بازی پرشی همانطور که از نامش مشخص است با فشردن دکمه ای یا زدن ضربه، بیرون می جهند.

این اسباب بازی ها برای نوزادان جذاب است چرا که آنها به واکنش های وسایل بامزه می خندند و خوشحال می شوند.

شما می توانید با حضور در بخش اسباب بازی سایت سیسمونی رامینا انواع وسایل بازی مناسب جهنده برای نوزادان در رده های سنی مختلف را مشاهده و خریداری کنید.

شرکت تولو از معروف ترین تولید کنندگان اسباب بازی هایی با این قابلیت است.

رنگارنگ بودن این اسباب بازی های جهشی برای همه ی نوزادان جالب توجه است.

اسباب بازی پرشی با شکل های گوناگون حیوانات طراحی می شود.

منوی اصلی