سرنگ داروخوری مدرج برای دادن مقدار معینی دارو و همچنین غذا و سایر مواد به نوزاد استفاده می شود. این سرنگ ها دارای درپوش بوده و از مواد مضر ساخته نشده اند.

برای غذا دادن به کودکانی که قاشق مناسبی برای دهان آن ها وجود ندارد یا دارو دادن به کودک می توان از سرنگ های دارو خوری استفاده کرد.

انواع برندهای بیبی سیل، فرست یرز، نابی، کیدزمی و … تولید کنندگان ست های مختلف داروخوری و همینطور سرنگ دارو خوری برای نوزاد و کودک هستند.

خرید سرنگ دارو می تواند به شما کمک کند تا به سادگی به فرزند خود دارو بدهید.

منوی اصلی