بیبی آن بورد ها برای آگاه کردن سایر ماشین ها از حضور کودک در خودرو استفاده می شوند.

این محصول را می توانید در طرح و رنگ های مختلف از فروشگاه سیسمونی رامینا تهیه نمایید.

این محصولات با شکل های دوست داشتنی و زیبا ساخته می شوند و افزون بر کارآیی دارای زیبایی نیز هستند.

علامت ، برچسب ، آویز و استیکر بیبی آن بورد به نوعی هشدار دهنده به ماشین های پشت سر است تا احتیاط بیشتری را برای نزدیک شدن به ماشین انجام دهند.

این وسیله ها به طور چسبان به شیشه ی عقب خودرو متصل می شوند.

منوی اصلی