تقویم هفته به هفته رشد نوزاد

هفته چهل و هفتم نوزد
هفته چهل و ششم نوزاد
هفته چهل و چهارم نوزاد
هفته چهل و سوم نوزاد
هفته چهل و دوم نوزاد
هفته چهل و یکم نوزاد
هفته چهلم نوزاد
هفته سی و نهم نوزاد

هفته سی و نهم نوزاد

هفته سی و نهم نوزاد آخرین هفته از ماه نهم زندگی نوزاد است. هفته سی و نهم نوزاد رشد نوزاد اکنون شخصیت نوزاد به صورت واقعی در حال پدیدار شدن است. از همین سن ممکن است او بسیار اجتماعی باشد … ادامه مطلب
0
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها