تقویم بارداری هفته به هفته

هفته 42 بارداری

هفته چهل و دوم بارداری

هفته چهل و دوم بارداری فقط در زنانی رخ می دهد که منتظر زایمان طبیعی هستند و در هفته های پیش زایمان نکرده اند. جنین در هفته چهل و دوم بارداری جنین به احتمال زیاد آماده خروج از رحم است، … ادامه مطلب

2نظرات
هفته چهل و یکم بارداری

هفته چهل و یکم بارداری

هفته چهل و یکم بارداری برای برخی از زنان آخرین هفته ی بارداری است. جنین در هفته چهل و یکم بارداری با پایان یافتن هفته چهلم بارداری، شما برای انجام زایمان آماده خواهید بود. خستگی، درد، ورم و سنگینی شکم … ادامه مطلب

4نظرات
هفته چهلم بارداری

هفته چهلم بارداری

هفته چهلم بارداری، آخرین هفته از ماه نهم بارداری است. وضعیت جنین در هفته چهلم بارداری بارداری تمام شده است! 40 هفته از بارداری را پشت سر گذاشته اید و اکنون زمان آن رسیده است که نوزاد خود را بغل … ادامه مطلب
2نظرات
هفته سی و نهم بارداری

هفته سی و نهم بارداری

هفته سی و نهم بارداری، سومین هفته از ماه نهم بارداری است. جنین در هفته سی و نهم بارداری همیشه برای آدم های صبور، اتفاق های خوبی می افتد. اگر چند قلو باردار هستید و تا به حال، دو قلو … ادامه مطلب
2نظرات
هفته سی و هشتم بارداری

هفته سی و هشتم بارداری

هفته سی و هشتم بارداری سومین هفته از ماه آخر بارداری است. جنین در هفته سی و هشتم بارداری اکنون هر روز حدود 30 تا 60 گرم بر وزن جنین افزوده می شود. وزن گیری سریع می تواند به معنی … ادامه مطلب
4نظرات
هفته سی و هفتم بارداری

هفته سی و هفتم بارداری

هفته سی و هفتم بارداری دومین هفته از ماه نهم بارداری است. کم کم دارید به زمان آمدن نوزاد دلبندتان نزدیک می شود. جنین در هفته سی و هفتم بارداری زایمان قبل از هفته ی 37 بارداری، زایمان زودرس نامیده … ادامه مطلب
2نظرات
هفته سی و ششم بارداری

هفته سی و ششم بارداری

هفته سی و ششم بارداری اولین هفته از ماه نهم بارداری است. شما در آخرین ماه از سه ماهه سوم بارداری قرار دارید. جنین در هفته سی و ششم بارداری تبریک می گوییم، اکنون فقط چهار هفته تا پایان بارداری … ادامه مطلب
4نظرات
هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری

هفته سی و پنجم بارداری آخرین هفته از ماه هشتم بارداری است. جنین در هفته سی و پنجم بارداری در هفته ی سی و پنجم بارداری، وزن جنین به حدود 2.5 کیلوگرم می رسد. البته باید در نظر داشته باشید … ادامه مطلب
7نظرات
هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری

هفته سی و چهارم بارداری، چهارمین هفته از ماه هشتم حاملگی است. دیگر چیزی به پایان دوران بارداری شما نمانده است. جنین در هفته سی و چهارم بارداری اکنون رشد مغز سریع است و از این رو اندازه ی سر … ادامه مطلب
6نظرات